E TWINNING PROJEMIZ

E TWINNING PROJEMIZ

Oyun çocuğun en katkısız, en çok ruhsal doyumunu sağlayan uğraşısıdır. Yapılan araştırmalar oyunun çocuğun zihinsel, bilişsel, dilsel ve akademik gelişimi üzerindeki önemini ortaya koyarken, oyunun eğitim öğretim sürecinden ayrı düşünülemeyeceği bir gerçektir. Hazırlanan materyaller öğrenci kullanımına sunulmadığında, sadece görsellik oluşturmak amacıyla kullanıldığında verim alınamamaktadır. Çocuğun en temel ihtiyacı olan oyunun akademik başarının arttırılması ve kalıcı öğrenme için kullanılabileceği yapılan örnek uygulamalarda görülmüştür. Bu noktada materyal ve oyunu birleştirme fikri ortaya çıkmış, oyunlar materyale dönüştürülmüştür. “Ne oyun, ne materyal ikisinin birleşimi Oyunteryal” sloganıyla projemiz başlatılacaktır. Oyunteryallerin işlevleri ve zamanı, sınırı yıkıcı etkisi düşünüldüğünden oyun ve materyallerin daha çok birleştirildiği örnekler hazırlanması eğitimde başarıyı artıracaktır.

Proje
Hakan KAHVECİ