Ezberden öte özümseyerek öğrenen, kendini bilgi ile doldurmak yerine bilgiyi kullanan, öğrenen, birikimi yüksek, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, yerel değerlere sahip, geleceğin aydın bireylerini yetiştirmek.