Osman ARAPKİRLİ

Kurucu

Fatma TAMA

Müdür

Müdür

Hacı Abuzer SÜRÜCÜ

Müdür

Aziz Melih TAMA

Müdür

Görsev TÜRE

Müdür