Değerli velilerimiz.

Gözünüz gibi baktığınız yavrularınızı bize emanet ettiğiniz için teşekkür ederim. Boğaziçi eğitim kurumları olarak bu güveninize layık alacağımızdan emin olabilirsiniz.

Okul öncesi yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Çocuk öz bakım becerilerini, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmayı, sevgi, saygı ve iş birliğini, sorumluluk almayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı bu dönemde öğrenir. Okulumuzda tecrübeli ve konunun uzmanı öğretmenlerimizle verdiğimiz eğitim ve öğretim çocuklarımızı okula hazırlar.Bütün kazanımlar öğrencilerimize hayatın içinden örneklerle oyun temelli olarak verildiği için biz onları hayata da hazırlarız.Unutmamak gerekir ki okulda verilen eğitime ailenin de katılım ve desteği şarttır. Bizi her zaman arayabilirsiniz.

Çocuğunuzdaki gelişmeleri izlerken her çocuğun farklı bir birey olduğunu ilgi ve yeteneklerinin farklı olacağını unutmayın.Herkesten aynı olay karşısında aynı tepki ve uyumu beklemek elbette mümkün değildir. Çocuklarımızın bireysel farklılıklar göstermeleri kadar doğal bir şey yoktur. Bu yaş gurubu çocukların anne sevgi ve ilgisine muhtaç oyun çocuğu olduğu unutulmamalıdır. Çocuk alt sınıflarda öğretmenini ve okulunu severse okumayı da sever. Okul başarısının temelinde öğretmenini sevme duygusu yatar.

Çocuklar bizim ülkemizin geleceğidir. Boğaziçi okullarında emin ellerde olduğunuzdan kuşkunuz olmasın. Saygılarımla.

 

Görsev Türe

Okul Müdürü